• اگر زنان انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملت ها به شکست و انحطاط خواهند رسید. امام خمینی (ره)
چند رسانه ای
مشاوره
ویژه همکاران
کتابخانه
  • موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
    پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
    پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهموری
    وزارت آموزش و پرورش