• اگر زنان انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملت ها به شکست و انحطاط خواهند رسید. امام خمینی (ره)
پسر 12 ساله دارم

سلام. من پسر 12 ساله دارم که به خاطر سخت گیری که در رفتارم با هاش داشتم حالا خیلی میخواد اعتماد منو به خودش جلب کنه و داره وسواس رفتاری میگیره خیلی ناراحتم واقعا میتونم خودم و اون اصلاح کنم لطفا......    

با دختری که دوست پسر دارد، چگونه برخورد کنیم؟

با دختری که دوست پسر دارد، چگونه برخورد کنیم؟ عمده ی دخترهایی که گرایش به جنس مخالف دارند، دارای فقر عاطفی هستند که این فقر بر خانواده‌ی آنها حاکم است. وقتی پدر و مادر نتوانند نقش خود را به......    

با کودکی که فحش می دهد چطور برخورد کنیم؟

با کودکی که فحش می دهد چطور برخورد کنیم؟ این موضوع به سن کودک بستگی دارد. 2 تا 3 سالگی سن لجبازی کودکان است وکودک بدون اینکه مفهوم الفاظ را بداند، ممکن است این کلمات را به زبان بیاورد....    

چطور باید پسر 10 ساله‌م رو متوجه کنم که

چطور باید پسر 10 ساله‌م رو متوجه کنم که اینکه دوستاش گوشی دارن دلیل خوبی برای این نیست که اون هم گوشی بخواد⁉️ من هر جور بهش گفتم قانع نشده و بازم از مدرسه که میاد یا مهمونی که می‌ریم و می‌بینه......