• اگر زنان انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملت ها به شکست و انحطاط خواهند رسید. امام خمینی (ره)
این رفتارها را در دانش آموزان اصلاح کنیم

متأسفانه این روزها محیط های آموزشی ما به طور فزاینده تبدیل به میدان خشونت هایی شده اندکه روزبه روز شدیدتر می شوند. این وضعیت ناخوشایند مشکالتی جدید برای معلمان امروز به وجود آورده است. برای......    

نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد

شواهد قابل ملاحظه ای تأییدکننده این مطلب اند که داشتن اعتقادات مذهبی نقش مهمی در کاهش سوء مصرف مواد دارد. افرادی که اصول مذهبی را پذیرفته اند و نسبت به آن احساس پیوستگی می کنند، کمتر از افرادی......    

همدم و همبازی فرزند خود باشید

خانواده، نخستین نهاد اجتماعی است که فرد در آن پا به عرصه زندگی می گذارد و اولین پایه های تربیت و تعلیم در آن گذارده می شود آموزش و پرورش هر کشور، مهم ترین و موثرترین نظام پرورش و رشد شخصیت......    

فرزندان خود را چگونه تربيت كنيم

خانواده يكي از مهم ترين عوامل محافظت كننده از اعتياد و اختلالات مرتبط با مصرف مواد شناخته مي شود. سبك هاي ناكارآمد فرزندپروري، به دليل تأكيد افراطي روي يكي از عوامل محبت يا انضباط، يا بي توجهي......    

دست کودکانمان را رها نکنیم

پدیده اعتماد به مواد مخدر یکی از بیماری های قرن حاضر است که به صورت معظلی جهانی درآمده و اکنون در جامعه ما گریبان گیر بسیاری از افراد، مخصوصا نسل نوجوان شده است و یکی از بزرگترین نگرانی ها......    

چگونگي طرح موضوع اعتياد با نوجوانان

در اوايل دوره نوجواني، سازگاري با دوستان، نقش مهم و كنترل كننده اي دارد. از بعضي جهات، شروع بلوغ مانند تولد دوباره است. بچه ها در اين سن مي خواهند و بايد گذشته را پشت سر بگذارند و هويت منحصربه......    

مهارت نه گفتن، رفتار جراتمندانه پایه

مهارت رفتار جرات مندانه جلسه دوم
مهارت «نه» گفتن ویژه ی دانش آموزان پایه ی نهم گردآوری: منیر میرزائی یزدی آموزش و پرورش شهرستان نیشابور...    

کنترل خشم

پرخاشگری و نزاع ، نتیجه کنترل (مهار) نکردن خشم است.خشم و عصبانیت یک احساس طبیعی است و هر کس در زندگی خود در مواقعی عصبانی می شود.اما مهم این است که در موقع خشم ، رفتاری مناسب از خودمان بروز......