• اگر زنان انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملت ها به شکست و انحطاط خواهند رسید. امام خمینی (ره)
بهترین روش تربیتی کودک

با کودکتان مؤدبانه رفتار کنید.اگر کودکتان برای کاری به شما کمک می کند. حتماً به او “متشکرم”، “دستت درد نکند” بگوئید. از واژه ی “لطفاً” در ابتدای جملات تان استفاده کنید. آموزش مؤدب بودن به......    

فرزند یک مهمان است در خانه ام

فرزند یک مهمان است در خانه ام و یک روز از خانه ام می رود.روزها با سرعت عجیبی میگذرد و او به زودی از من جدا می شود...به خودم گفتم: کدام مهمتر است؟ نظم خانه یا این...    

آموزش احترام به کودک

احترام به حريم و حرمت قايل شدن براي خود و ديگران يكي از فضايل انسانيست. حريم و حرمت داشتن آموختني است. بهترين راه آموزش آن به كودكان اين است كه براي حريم آنها ارزش قايل شويم. اگر او را به زور بغل......    

افزايش حرمت نفس كودكان

به كودك كمك كنيد به خود اعتماد كند. او را به طور مستقيم تصحيح نكنيد. اشتباهاتش را با تنبيه و داد زدن جواب ندهيد. بگذاريد بداند همه اشتباه ميكنند.وقتي فرزندتان به سراغ شما مي ايد، كارتان را قطع......    

فرزندی مثبت اندیش داشته باشیم

از به کاربردن کلمات منفی و نا امید کننده در مقابل کودک پرهیز کنید. حتی به اتفاقات نگاه مثبت داشته باشید و جنبه مثبت آن را به زبان بیاورید.مثلا از تصادف بگویید: به خیر گذشت می توانست اتفاق بدتری......    

رفتار پرخاشگرانه در کودکان

اگرمی خواهيد فرزندتان در جامعه زمانی كه ديگران به او آسيب ميزنند يا تقاضای اشتباه دارند، جرات اعتراض يا سوال كردن را داشته باشد،نحوه اعتراض صحیح را یاد...