• اگر زنان انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملت ها به شکست و انحطاط خواهند رسید. امام خمینی (ره)

  • راههای ارتباطی با ما
  • استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور
  • 09198138903
  • www.MirzaeiYazdi.ir
  • info@MirzaeiYazdi.ir

به کمک فرم زیر می توانید پیام خود را در اسرع وقت به دست ما برسانید

توجه نمایید که تکمیل هرچه دقیق تر فرم سرعت بررسی نامه ارسالی و پاسخگویی به شما را برای ما آسان تر می نماید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
شماره همراه :
متن پیام :